Ogłoszenia różnePrzekaż 1% NA SZKOŁĘ SWOJEGO DZIECKA. Wystarczy w deklaracji PIT wpisać nazwę organizacji, podać jej numer KRS i podać 1% podatku.

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2013!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


W październiku w naszej szkole odbywaja się dwugodzinne warsztaty dla uczniów prowadzone przez pana Jacka Zalewskiego ze Stowarzyszenia na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie Dobra Wola. Pan Jacek, laureat Orderu Uśmiechu, opowiada o zagadnieniach dotyczących niepełnosprawności i wolontariatu.
<=KLIKNIJ


Drodzy szóstoklasiści,
jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o nowej formie sprawdzianu, zapraszamy na strony internetowe:
www.men.gov.pl, www.oke.waw.pl


13 października odbyła się akademia z okazji rocznicy KEN, a następnie spotkanie nauczycieli w związku z przypadającym
14 października Dniem Nauczyciela.


Dnia 26 września uczniowie klas I z wychowawcami pojechali kolejką wąskotorową do Runowa, gdzie w pieknej scenerii jesiennego lasu złożyli ślubowanie uczniowskie. Na sztandar szkoły ślubowali też rodzice i nauczyciele. Następnie dyrektor
Jacek Żabicki pasował każdego pierwszaka na ucznia. Po uroczystości rodzice poczęstowali wszystkich smakołykami.


Dnia 27 września zostalismy zaproszeni do udziału w Pikniku Pożegnanie Lata do Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie.
W zorganizowaniu pikniku współpracowały Rady Rodziców SP nr 1 i SP nr 2. Bawiliśmy się od 14:00 do 18:00 we wspaniałej atmosferze. Cieszymy się z sukcesów sportowców naszej szkoły: reprezentacja uczniów i nauczycieli pokonała w wyrównanej walce reprezentacje SP nr 1.
Do zobaczenia za rok...


Dnia 30 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przedstawiciele naszej szkoły otrzymali podziękowanie za udział w zbiórce nakrętek w poprzednim roku szkolnym. Akcja zbiórki nakrętek miała na celu zebranie środków finansowych na pomoc trzem chłopcom, mieszkającym w naszym powiecie, wymagającym leczenia i rehabilitacji. Akcja trwa nadal, dlatego zapraszamy do aktywnego udziału. <=KLIKNIJ


Drodzy uczniowie klas IV - VI,
zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursów przedmiotowych, organizowanych przez mscdn. =>


Informacja o Narodowym czytaniu. =>


Uczniowie uczęszczający na koło języka angielskiego dla klas I – III biorą udział w rocznym projekcie edukacyjnym w ramach programu eTwinning (łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych - www.etwinning.pl). Uczniowie klas 1e i 1d będą uczestniczyli w wybranych projektach w ciągu roku szkolnego.


TAKTYKA DYSLEKTYKA
Zespół nauczycieli terapeutów informuje, że zajęcia terapii pedagogicznej w roku szkolnym 2014/2015 prowadzone będą przez
p. Annę Krywińską, p. Ewę Wyrzykowską, p. Dorotę Marciniak i p. Alicję Szostakowską. Wychowawcy klas oraz rodzice uczniów zostaną poinformowani o terminach zajęć dla poszczególnych klas, po zakwalifikowaniu uczniów na zajęcia (klasy 4-6 opinia PP, badania pedagogiczne prowadzone przez terapeutki, nauczycielki nauczania zintegrowanego we wrześniu) i pisemnej zgodzie rodzica /opiekuna. Opracowane zostaną plany tearpii, zgodnie z którymi będziemy pracować w grupach klasowych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach indywidualnie).
W razie pytań proszę o kontakt mailowy {a.szostakowska@interia.pl}
Z poważaniem Alicja M. Szostakowska


Konkursy, olimpiady, projektyMiędzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR odbędzie się 19 marca 2015 o godzinie 9:00. Zgłoszenia do nauczycieli matematyki do 20 grudnia br. Koszt uczestnictwa - 8 zł.


Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym Dary jesieni. Prace prosimy składać do Redakcji gazetki –
uczniów klasy IIIc (sala 29). Jednocześnie informujemy, że jesteśmy w trakcie ustalania tytułu gazetki.
Czekamy na ciekawe propozycje od wszystkich uczniów.
=> => => => => => => => => => => => => => =>

Zredagowane przez panią Beatę Pielaszek, 20 października 2014r.


V Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Angielskiej. Konkurs odbędzie się 20 listopada 2014


Projekt edukacyjny „Tu, gdzie żyję”
Nauczyciele Krauzówki oraz Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym opracowali projekt edukacyjny pod nazwą
„Tu, gdzie żyję”, do którego zapraszają wszystkich uczniów klas IV-VI.
Celem projektu, zaplanowanego na okres od początku września do połowy października, jest pogłębienie wśród uczniów znajomości Piaseczna, Zalesia Dolnego i Zalesia Górnego. Uczniowie klas IV i V mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym. Uczniowie klas V i VI – w konkursie na kartkę do przewodnika po Piasecznie i okolicach. Szóstoklasiści wykażą się wiedzą o swojej małej ojczyźnie, a najlepsi z nich będą reprezentować swoje klasy w grze terenowej. Całość zakończy wystawa przygotowanych prac, która będzie wprowadzeniem do obchodów tegorocznego Święta Niepodległości.
Pomocą dla wszystkich konkursowiczów są materiały dostępne w bibliotekach: szkolnej i gminnej, zaś pracować mogą na lekcjach lub zajęciach kółek pozalekcyjnych pod opieką wychowawców i nauczycieli: Izabeli Jurek, Anny Koniecznej, Ewy Kot, Katarzyny Kutnik, Barbary Nabiałczyk, Katarzyny Szymczak, Zuzanny Pryć, Moniki Wajs, ks. Mateusza Wyrzykowskiego. Będziemy również zapraszać gości, którzy pokażą nam, jak najlepiej wykonać prace konkursowe.


Konkurs Olimpus z języka angielskiego dla klas IV -VI odbędzie się 5 listopada 2014 r.
Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego do 8 października. Koszt konkursu - 9 zł.


Zaproszenie do udziału w olimpiadzie LANGUAGE CHALLENGE.
=> => => => => => => => => => => => => => =>Wszelkie uwagi dotyczące czytelności strony internetowej szkoły proszę wysyłać pod adres mailowy - nukon@wp.pl

Szkoła Podstawowa nr 2, tel. (22)756 73 14, mail: szkola.zalesie@wp.pl