Ogłoszenia różneZebrania z rodzicami we wrześniu:
dla klas 0 - III 16 września o godzinie 17:30
dla klas IV - VI 23 września o godzinie 17:30


Informacja o Narodowym czytaniu.


Tytuły podręczników i wyprawka do oddziałów przygotowania przedszkolnego zostaną podane na pierwszym zebraniu
z rodzicami we wrześniu.


TAKTYKA DYSLEKTYKA
Zespół nauczycieli terapeutów informuje, że zajęcia terapii pedagogicznej w roku szkolnym 2014/2015 prowadzone będą przez
p. Annę Krywińską, p. Ewę Wyrzykowską, p. Dorotę Marciniak i p. Alicję Szostakowską. Wychowawcy klas oraz rodzice uczniów zostaną poinformowani o terminach zajęć dla poszczególnych klas, po zakwalifikowaniu uczniów na zajęcia (klasy 4-6 opinia PP, badania pedagogiczne prowadzone przez terapeutki, nauczycielki nauczania zintegrowanego we wrześniu) i pisemnej zgodzie rodzica /opiekuna. Opracowane zostaną plany tearpii, zgodnie z którymi będziemy pracować w grupach klasowych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach indywidualnie).
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo na pierwszym dniu otwartym 16 września 2014 r.
W razie pytań proszę o kontakt mailowy {a.szostakowska@interia.pl}
Z poważaniem Alicja M. Szostakowska


Konkursy, olimpiady, projektyV Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Angielskiej. Konkurs odbędzie się 20 listopada 2014


Projekt edukacyjny „Tu, gdzie żyję”
Nauczyciele Krauzówki oraz Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym opracowali projekt edukacyjny pod nazwą
„Tu, gdzie żyję”, do którego zapraszają wszystkich uczniów klas IV-VI.
Celem projektu, zaplanowanego na okres od początku września do połowy października, jest pogłębienie wśród uczniów znajomości Piaseczna, Zalesia Dolnego i Zalesia Górnego. Uczniowie klas IV i V mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym. Uczniowie klas V i VI – w konkursie na kartkę do przewodnika po Piasecznie i okolicach. Szóstoklasiści wykażą się wiedzą o swojej małej ojczyźnie, a najlepsi z nich będą reprezentować swoje klasy w grze terenowej. Całość zakończy wystawa przygotowanych prac, która będzie wprowadzeniem do obchodów tegorocznego Święta Niepodległości.
Pomocą dla wszystkich konkursowiczów są materiały dostępne w bibliotekach: szkolnej i gminnej, zaś pracować mogą na lekcjach lub zajęciach kółek pozalekcyjnych pod opieką wychowawców i nauczycieli: Izabeli Jurek, Anny Koniecznej, Ewy Kot, Katarzyny Kutnik, Barbary Nabiałczyk, Katarzyny Szymczak, Zuzanny Pryć, Moniki Wajs, ks. Mateusza Wyrzykowskiego. Będziemy również zapraszać gości, którzy pokażą nam, jak najlepiej wykonać prace konkursowe.


Olimpiada z języka angielskiego odbędzie się 11 września 2014 r. o godzinie 16:30


Konkurs Olimpus z języka angielskiego dla klas IV -VI odbędzie się 5 listopada 2014 r.
Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego do 8 października. Koszt konkursu - 9 zł.


Zaproszenie do udziału w olimpiadzie LANGUAGE CHALLENGE.
=> => => => => => => => => => => => => => =>Wszelkie uwagi dotyczące czytelności strony internetowej szkoły proszę wysyłać pod adres mailowy - nukon@wp.pl

Szkoła Podstawowa nr 2, tel. (22)756 73 14, mail: szkola.zalesie@wp.pl