• Dyrektor Szkoły – Małgorzata Podraza

    Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów 
    w poniedziałek w godzinach 13:00 – 15:00.

    Wicedyrektor Szkoły –  Alina Perzyna


    Wicedyrektor Szkoły przyjmuje interesantów
    we wtorek w godzinach 13:00 – 15:00.

    Wicedyrektor Szkoły – Agata Kucharska-Paczko


    Wicedyrektor Szkoły  przyjmuje interesantów
    w środę w godzinach 13:30 – 15:00.

    Na spotkania z Dyrekcją Szkoły w innym terminie prosimy umawiać się za pośrednictwem sekretariatu.

    Sekretariat

    Pracownicy administracji szkoły: 

    sekretarz szkoły – pani Ewa Majewska 
    sekretarz szkoły – pani Agnieszka Majewska
    sekretarz szkoły – pani Ewelina Godlewska
    kierownik gospodarczy – pani Agnieszka Kortylewska
    intendent – pani Bożena Koprowicz

    kontakt: szkola@krauzowka.pl

    Godziny pracy sekretariatu:

    Podczas roku szkolnego – codziennie w godzinach 07:00-15:30

    Podczas wakacji – od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:00.

  • Dane kontaktowe

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie
   • (22)756 73 14
   • ul. aleja Kasztanów 12 05-500 Piaseczno Poland
 • Obserwuj nas