• Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze 
    al. Kasztanów 12, 05-501 Piaseczno 
    Nr rachunku: 43 1020 1169 0000 8702 0012 0311 
    W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasę, do których uczęszcza(-ją).

    Skład Rady Rodziców na rok 2023/2024:

    Przewodnicząca – Olga Śmietanowska

    Wiceprzewodnicząca – Dorota Jędrzejczyk-Trzcińska

    Wiceprzewodniczący – Łukasz Cabaj

    Skarbniczka – Agnieszka Królica

    Zastępca Skarbniczki – Piotr Kucharski

    Sekretarz – Justyna Gwardiak

    Członkowie zarządu:

    Magdalena Strus, Rafał Wieteska, Andrzej Wróblewski

    Komisja Rewizyjna:

    Agnieszka Płachno, Łucja Nasterska, Katarzyna Majewska

    Mail kontaktowy: 

    zarząd-rr-krauzowka@googlegroups.com

  • Dane kontaktowe

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie
   • (22)756 73 14
   • ul. aleja Kasztanów 12
    05-500 Piaseczno
    Poland
 • Obserwuj nas